Bezdrôtové siete - WiFi, Routre​

Štandardné služby

  • Vykonáme analýzu funkčnosti a rýchlosti Vášho existujúceho pripojenia do internetu
  • Preveríme dosah požadovaného pokrytia a rýchlosti WiFi signálu
  • V prípade nižšej prenosovej rýchlosti pripojenia do internetu či pokrytia WiFi Vám navrhneme novú variantu (zmena routera, zmena internetového poskytovateľa) 

Konfigurácia bezdrôtových sietí

  • Nakonfigurujeme router na pripojenie do internetu od Vášho poskytovateľa (UPC, Telekom, Orange, iné)
  • Nastavíme zabezpečené pripojenie WiFi (šifrované) – meno siete, heslo, ktoré Vám odporúčime a skonzultujeme s Vami
  • V prípade nižšieho pokrytia signálu doplníme ďalšie zariadenie pre správne pokrytie signálom, ktoré samozrejme nakonfigurujeme
  •  

Nastavenie a pripojenie zariadení k bezdrôtovej sieti

  • Pripojíme Vaše IT zariadenia (PC, notebook, tablet, mobil, tlačiareň) k Vašej WiFi sieti správnym nastavením a maximálnou možnou rýchlosťou.
Zavrieť menu